Jätevesijärjestelmien suunnittelu ja rakennus

Olemme maanrakentamisen ammattilaisia ja meillä on kokemusta sekä yksityisten että kunnallisten viemäri- ja jätevesijärjestelmien asentamisesta ja niihin liittyvistä maanrakennustöistä. Maan alle kaivettavien järjestelmien tulee olla kestäviä ja toimivia – autamme valitsemaan tarpeeseen sopivan paketin.

Hyvä jätevesijärjestelmä suunnitellaan siten, että sen kapasiteetti on mitoitettu oikein kiinteistön käytön ja jätevesien määrien mukaan. Suunnittelussa huomioidaan myös asiakkaan toiveet liittyen käytettävyyteen ja huoltoihin ja tämän myötä myös niistä syntyviin kustannuksiin. Jätevesisuunnittelija ottaa huomioon lainsäädännön ja paikkakunnalla voimassa olevat mahdolliset määräykset.

Yrityksessämme on koulutettu ympäristöteknologian insinööri, joka tekee haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien suunnitelmat. Suunnitelmia tehdessä hänellä on mahdollisuus konsultoida suoraan yrityksemme maanrakentajia erityiskysymyksissä.

Saat kauttamme koko jätevesirakentamiseen liittyvän palvelun: suunnittelun, tarvikkeet ja asennukset, maanrakennustyöt ja tarvittavat maa-ainekset. Teemme myös puolestasi rakennuslupapaperit, jos haluat välttyä paperitöiltä. Voimme myös tehdä halutessa vain osan töistä.

Jätevesijärjestelmän suunnitteluesimerkki

 • käynti kiinteistöllä
 • tarkoituksenmukaisen jätevesijärjestelmän kartoitus
 • jätevesisuunnitelma
 • rakennusluvan hankkiminen
Jätevesijärjestelmän rakentaminen
 • tarvikepaketti
 • pumppaamon ja putkiston kaivuutyöt
 • tarvittavien maa-ainesten vaihto ja kuljetukset
 • pumppaamon ja putkien asennukset ja kytkennät
 • täyttö ja maisemointityöt
 • työnjohto

 • Lisätietoja jätevesijärjestelmistä löydät seuraavalta sivuilta:


  Hyödynnä kotitalousvähennys

  Jätevesijärjestelmien tekoon liittyvät konetyöt kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin. Voit saada vähennyksiä myös suunnittelutyöstä silloin, kun ostat koko paketin kaivutöineen ja asennuksineen samasta paikasta.